Algemene Leden Vergadering | 10 mei

Agenda 10 mei binnenkort bekend.

 


Punten vorige vergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering Speeltuinvereniging Noorderkwartier

Datum woensdag 7 juli 2021

Tijd: 20 uur

  1. Opening en mededelingen
    1. Voorstellen bestuur
    2. Stand van zaken speeltuin
  2. Investeringsplan Speeltuin Noorderkwartier

Toelichting: Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met het investeringsplan, bestaande uit:

– aanschaf picknicktafels en parasols

– aanschaf buitenspeelgoed (t.b.v. uitleen)

– realisatie zandbak en waterspeelelement

– vernieuwing buitentoilet

– opknappen ruimte toezichhouder

– organisatie zomerfeest

Voor dit investeringsplan heeft het bestuur bijdragen van de volgende fondsen beschikbaar gekregen: WOZ fonds €7500, Fonds 1818 (€8.250) en Druckerfonds (€7.500). Eigen bijdrage speeltuinvereniging: €8.250)

Bijlage: investeringsplan april 2021 

  1. Nieuwe samenwerking speeltuinvereniging Noorderkwartier en BSO BLOS.

Toelichting: het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de nieuwe samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt met BSO BLOS. De BSO is voor de speeltuin een belangrijke functie die zorgt voor stabiele inkomsten voor de vereniging. BSO BLOS wil zich langjarig aan de speeltuinverbinden als partner, de belangrijkste nieuwe afspraken zijn:

– organiseren van activiteiten voor kinderen uit de wijk (in eerste instantie maandelijks)

– bijdragen aan de organsisatie van activiteiten van de speeltuinvereniging

– kindvriendelijker inrichten van het speeltuingebouw (in overleg met het bestuur van de speeltuinvereniging)

– een verhoging van de maandelijkse huur

 Vacature bestuurslid en vrijwilligers gezocht.

  1. afsluiting

 

 

Date

mei 10 2022
Expired!

Time

20:00 - 22:00

Geef een reactie