Bezoekersreglement

Bezoekersreglement

Bezoekersreglement Speeltuinvereniging Noorderkwartier

 

Toegang

Algemeen
 1. Ik besef terdege dat het betreden van de speeltuin geschiedt op mijn eigen risico. Ik zal dus de speeltuinvereniging nimmer aansprakelijk stellen voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen. Ik zal dus de speeltuinvereniging nimmer aansprakelijk stellen voor in de speeltuin opgelopen persoonlijk letsel. Hier iets in wijzigen, de speeltuin kan natuurlijk wel verantwoordelijk worden gehouden bij nalatigheid van de kant van de speeltuin. Letsel of schade door gebreken etc.
 1. Ik kom naar de speeltuin en dus aanvaard ik dat ik me houd aan dit reglement.
 1. Ik kom en verlaat de speeltuin via de poort.
 1. Ik stuur mijn kinderen (indien jonger dan 7 jaar) nooit zonder begeleiding (door een persoon van 16 jaar of ouder) naar de speeltuin.
Entreegelden
 1. Entree van de speeltuin is gratis. Bij georganiseerde activiteiten of speeltuinfeesten is er een onderscheid tussen leden en niet leden, en is vertoon van het familiepas vereist.
Vervoermiddelen
 1. Ik zet mijn (bak-) fietsen, scooter of brommers binnen de daarvoor bestemde omheining. Ik zet die niet tegen de gebouwen.
 1. Ik weet dat andersoortige (speel-) voertuigen (zoals b.v. kinder- of loopfietsen, aangedreven speelgoedauto’s, e.d.) niet door mijn kinderen gebruikt mogen worden op de speeltuin. Een uitzondering hierop vormt het specifieke vervoersmiddel voor invaliden.
 1. Ik weet dat parkeren op de toegangsweg naar de speeltuin niet mag.
Wat doen we samen niet
 1. Ik neem géén huisdieren mee in de speeltuin. De speeltuin is dus huisdiervrij.
 1. Ik neem géén wapens mee in de speeltuin. De speeltuin is dus wapenvrij.
 1. Ik neem géén drugs en alcohol mee naar de speeltuin. De speeltuin is dus drugs- en alcoholvrij.
 1. Ik verlaat de speeltuin uiterlijk bij sluitingstijd.
 1. Ik weet dat de speeltuin een strikt beleid -in de vorm van een gedragscode- hanteert gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie en alle seksuele ongewenste handelingen tussen vrijwilliger(s) en kind(eren) en waarvoor de vrijwilligers een geldige V.O.G. dienen te overleggen bij indiensttreding. Ik besef dat deze gedragscode ook gaat over mijn gedrag en heb daar nota van genomen.

Gebruik

 Algemeen
 1. Ik gedraag me op de speeltuin volgens de regels van dit regelement en zoals in het maatschappelijk verkeer normaal is.
 1. Ik volg aanwijzingen van de gastvrouw of dienstdoende vrijwilligers van de speeltuin direct op. Vrijwilligers zijn herkenbaar aan de button met speeltuinlogo op hun kleding.
 1. Ik verlaat de speeltuin -op aanwijzing van de vrijwilligers- als ik word geconfronteerd met mijn eigen wangedrag, of dat van de mij toevertrouwde kinderen, op de speeltuin. Ik weet dat de politie wordt gebeld als ik niet vertrek.
 1. Ik besef dat bij herhaald wangedrag van mijzelf of de mij toevertrouwde kinderen, mij en hun de toegang tot de speeltuin voor het verdere seizoen of zelfs permanent kan worden ontzegd, afhankelijk van de ernst en/of frequentie. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 1. Ik steel niet, word ik betrapt op diefstal, dan wordt de politie gebeld en altijd aangifte gedaan.
 1. Ik weet dat groen, zoals bomen, struiken, bloembakken, etc., niet zijn om te spelen. Ik geef de mij toevertrouwde kinderen dan ook aanwijzingen dat niet te doen.
Speeltoestellen en –voorzieningen
 1. Ik geef de aan mij toevertrouwde kinderen aanwijzingen over:
 • hoe de speeltoestellen dienen gebruikt te worden op de juiste manier,
 • het spelen met de kabelbaan en dat daar maximaal 100 kg aan mag hangen,
 • het niet langdurig bezet houden van de speeltoestellen,
 • het spelen met een bal: niet toegestaan is, mits het niet druk is en gevraagd wordt aan de gastvrouw of het kan, op daarvoor aangewezen plek
 • Voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, mogen tijdens het spelen niet worden gedragen of gebruikt.
 1. Ik zorg ervoor dat:
 • haarvlechten, armbandjes, halskettinkjes en touwtjes, koordjes, kettinkjes, en dergelijke aan kleding of kind géén gevaar opleveren bij het spelen.
 • er niet gespeeld wordt met springtouwen en/of elastieken.

 

Consumpties
 1. Ik weet dat:
 • eigen consumpties meegebracht en genuttigd mogen worden,
 • er géén gebruik gemaakt kan worden van de speeltuinkeuken,
 • de speeltuin een klein assortiment dranken en versnaperingen te koop heeft
 • Ik zorg bij glasbreuk in mijn nabijheid dat kinderen op veilige afstand blijven en meld dit (laat dit melden). Met de vrijwilliger ruim ik de scherven zo spoedig mogelijk op.
 1. Ik weet dat in het gebouw en in de speeltuin een rookverbod heerst.
 2. Ik bezorg mijn serviesgoed, lege karaffen na gebruik terug bij de gastvrouw.
Tuinmeubilair
 1. Ik mag de tuinstoelen, picknicktafels en parasols gratis gebruiken. Ik zorg bij mijn vertrek dat deze weer schoon achtergelaten wordt.
WC’s
 1. Ik weet dat het gebruik van de wc’s op de speeltuin gratis is. Ik ben verantwoordelijk voor een juist gebruik en het netjes achterlaten van de wc’s als de mij toevertrouwde kinderen er gebruik van maken. Ik spreek de vrijwilligers aan als ik een wc aantref die niet schoon (meer) is. De speeltuin Noorderkwartier beschikt over een invalidentoilet. De sleutel hiervan is bij de gastvrouw of dienstdoende vrijwilliger te verkrijgen en dient daar na gebruik ook weer ingeleverd te worden.
Afval
 1. Ik laat de speeltuin niet als dank voor het aangenaam verpozen met de schillen en de dozen … daarvoor zie ik door de hele speeltuin vaste en losse afvalbakken staan die ik, en de mij toevertrouwde kinderen, dan ook gebruiken. De gastvrouw of dienstdoende vrijwilliger kan van mij verlangen dat ik mijn overtollig c.q. bovenmatige hoeveelheid afval weer terug mee naar huis neem.
 1. Ik meld als ik een volle vuilnisbak aantref dit bij de gastvrouw of dienstdoende vrijwilliger.
 1. Ik zorg dat mijn vuile luiers in de speciaal daarvoor aangewezen vuilnisbak gegooid worden. Deze bak aan de voorkant van het gebouw bij de fietsenstalling.
Schade
 1. Ik ben verantwoordelijk voor de door mij, of de aan mij toevertrouwde kinderen, veroorzaakte schade en zal dit samen met de speeltuinvertegenwoordiger afhandelen.
Klachten
 1. Bezoekers kunnen klachten melden bij de gastvrouw of dienstdoende vrijwilliger. Indien de klacht niet ter plekke verholpen kan worden, wordt deze met de benodigde gegevens van de klager doorverwezen naar de beheerder of coördinator al naar gelang van de klacht. Deze handelt de klacht in overleg met de klager en, indien nodig, het bestuur af.
Slotbepaling
 1. Ik begrijp dat in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, er een beslissing genomen wordt door het bestuur ter plekke.