Privacy Beleid

Privacy beleid

Privacy beleid van Speeltuinvereniging Noorderkwartier

Laatst aangepast: 25 mei 2021

 

Waarvoor gebruiken wij de verstrekte gegevens
Het is noodzakelijk dat de vereniging enkele gegevens verzamelt voor de volgende activiteiten:
 • Het jaarlijkse lidmaatschap incasseren
 • Factuur voor het lidmaatschap verzenden per email of per post
 • Versturen van nieuwsbrieven en/of andere informatie per email of per post.
 • We gebruiken uw gegevens ook om te antwoorden wanneer u contact met ons opneemt.
 • Controle bij activiteiten. Toegang leden (meestal gratis) of niet-leden (bijdrage).
 • Communicatie met leden in geval van calamiteiten.
 • Communicatie met huurders over betaling en terugstorten van eventuele borg
Gegevens die wij opslaan
 • Uw NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekening en per kind de achternaam, roepnaam, geslacht en geboortedatum.
 • Beeldmateriaal tijdens activiteiten
 • Uw akkoordverklaring automatische incasso en bijbehorende bankrekeningnummer.
Automatisch verzamelde informatie
 • We gebruiken cookies op onze website www.speeltuin-noorderkwartier.nl voor het laten functioneren van Google Analytics. Hiervoor is het delen van informatie uitgezet en is er een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Ook het geanonimiseerd en staat “SSL -forced “ aan. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
Veiligheid en beveiligen
 • Alle verstrekte gegevens bevinden zich tijdelijk op de server van nl waar onze website wordt gehost. Die gegevens worden geïmporteerd naar de PC van de secretaris. De database op de server is afdoende beveiligd en ook de PC is beveiligd met een wachtwoord en wordt beschermd door een Firewall in de router en aanvullend door de firewall van het operating systeem. Ook is er actuele antivirus en anti-malware software op deze PC geïnstalleerd.
Uw gegevens beheren en verwijderen

Ten aanzien van onze leden- en verhuuradministratie gelden de volgende bepalingen:

Bij inschrijving als lid bij ondertekening van een huurovereenkomst geeft het lid/de huurder toestemming voor het registreren van de eerder genoemde gegevens.

De administratie van de vereniging houdt de gegevens zorgvuldig en nauwkeurig bij.

De persoonsgegevens worden afdoende beveiligd.

Op verzoek van een lid/huurder zal de vereniging inzage verlenen in de wijze waarop de gegevens zijn opgeslagen.

De vereniging gebruikt de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

De verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt

We bewaren de gegevens tot 5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Als u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, kunt u dit doen via email naar info@speeltuin-noorderkwartier.nl of een brief naar de ledenadministratie. Verwijderen betekent automatisch ook opzegging van het lidmaatschap per 1 januari van het volgend kalenderjaar.

Beeldmateriaal

Tijdens alle activiteiten die door de vereniging georganiseerd zijn, kunnen er foto en/of video-opnames worden gemaakt door de vereniging ter promotioneel gebruik op onze website, facebook of als onderdeel van een verantwoordingsdocument (jaarverslag, jaarplan e.d.) dat via onze website beschikbaar kan worden gesteld.

Voor het beeldmateriaal hanteren wij de volgende bepalingen:

Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie zoals hierboven benoemd, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan bezoekers, noch worden zij hierover ingelicht. Dit is in overeenstemming met het portretrecht in Nederland.

Leden/bezoekers die bezwaar hebben tegen bepaalde gemaakte opnames kunnen dit, met redenen omkleed, schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur. De betreffende opnames zullen dan worden verwijderd.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit Privacy beleid, kunt u een email of een brief sturen naar:

Email: info@speeltuin-noorderkwartier.nl

Post adres:

Speeltuinvereniging Noorderkwartier

Anna van Saksenstraat 8c

2316 DW LEIDEN